A bölcsőde kapcsolatai más intézményekkel

A bölcsődénk kapcsolata a bölcsődei hálózaton belül

A kistérségben, megyében működő bölcsődékkel, és a hálózat fontos intézményeivel, szakmai központjaival a regionális módszertani bölcsődével, melyeknek feladata a bölcsődék szakmai működésének segítése és folyamatos figyelemmel kísérése.

Bölcsőde és társóvoda kapcsolata

A két intézmény között fontosnak tartjuk, olyan tartalmas, jó kapcsolat kialakítását, amely a kölcsönös érdeklődés révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését, megértését, ezáltal a gyermekek számára az átmenet is zökkenő mentesebbé válik.

Egyéb kapcsolatok

A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat alakítunk ki mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok kapcsolatba kerülnek / kerülhetnek (többek között: Védőnői Szolgálat, Házi Gyermekorvosi Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyámhatóság, Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság). A bölcsődénk és a különböző (bölcsődei hálózaton belüli és a családsegítés területén működő) civil szervezetek közötti együttműködés sok tekintetben hozzájárulhat a bölcsődei ellátás fejlődéséhez, az ellátást igénybe vevő családok szükségleteihez, elvárásaihoz történő igazodást segítheti.