Álláslehetőség

Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde pályázatot hirdet

KISGYERMEKNEVELŐI

feladatok ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Pest megye, 2051 Biatorbágy Szent István utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • 0- 3 éves gyermekekgondozása, nevelése. Harmonikus testi –szellemi fejlődésének segítése az életkor, és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Illetmény, juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Közalkalmazott, garantált létminimum, főiskolai végzettség esetén Ped 1-be való besorolás, bölcsődei pótlék, cafetéria, kedvezményes helyi étkezésilehetőség.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, Csecsemő-és gyermekgondozó (OKJ), emelt szintű Bölcsődei szakgondozó (OKJ) Csecsemő-és kisgyermekgondozó (OKJ) Csecsemő és kisgyermeknevelő (BA) Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ) Kisgyermekgondozó-nevelő (OKJ),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány és alkalmassági vizsgálat.

Előnyt jelent:

 • Elvárt kompetenciák, készségek, szakma iránti elhivatottság, rátermettség, szakma iránti alázat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai fényképes önéletrajz
 • a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igazolás elindítását igazoló dokumentum másolata
 • Motivációs levél

A beosztás betölthetőségének időpontja:

 • 2017.12.04.

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2017.11.30

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gólyafészek Bölcsőde címére kérjük elküldeni: 2051 Biatorbágy Szent István utca 2.
 • Személyesen: Regős Zoltánné intézményvezetőnél, 2051 Biatorbágy, Szent István utca 2.
 • Email-ben: regos.zoltanne.erzsi@gmail.com

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • Aki megfelel a pályázati kiírásnak azt követően személyes beszélgetés, motiváltságáról, rátermettségéről intézményünkben

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2017.12.01.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • Biatorbágy város honlapja, Önkormányzati hirdetőtábláira
 • Helyben szokásos módon óvodáinkban
 • BDDSZ- honlapján
 • Bölcsődék Egyesületének Honlapján
 • Közigállás

A munkáltatóval kapcsolatos további információk:

 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Regős Zoltánné 06-23/ 820-100/ 1 mellék, 06-30/ 337-4766 telefonszámon.