Missziós nyilatkozatunk

Szeretnénk megvalósítani, Biatorbágy Város Bölcsődéjének 72 férőhelyén, olyan jó színvonalú bölcsődei ellátás biztosítását, fejlesztését, mely a bölcsődei gondozás - nevelés alapelveinek, feladatainak, és a bölcsődei élet megszervezése elveinek figyelembe vételével történik. Biztosítani a sajátos nevelési igényű gyermekek, gondozását. Korszerű, táplálkozás biztosítását. Az intézményen belül és kívül, igényfelmérésen alapuló szolgáltatások beindítását, működtetését. A jó színvonalú ellátáshoz a megfelelő személyi, tárgyi feltételeket, és jó munkahelyi légkör megteremtését, melyben az ellátottak és az ellátók is jól érzik magukat. Az új feladatokra, elvárásokra a munkatársakat megfelelően felkészíteni. Ennek érdekében nagy hangsúlyt helyezünk és támogatjuk a munkatársak folyamatos képzését, továbbképzését, önképzését.

Szeresd a gyermeket
a lét fénye Ő
Esteledik hogyha megy,
Hajnalodik hogyha jő.

Móra Ferenc